İstatistik Analiz ve İstatistik Danışmanlık Hizmeti

istatistik analiz ekibi olarak sosyal, siyasal ve Pazar araştırmalarında veri düzenleme, istatistik analiz gerçekleştirme, raporlama hizmetleri ile sizlere uygun çözümler sunmaktayız. Hedefimiz kurumunuz, araştırmalarınız ve çalışmalarınız için bulunduğunuz konumu görme, sonuçları değerlendirmenizi sağlamak ve geleceğe dair tutarlı beklentiler oluşturmanızı sağlamaktır.

Anket veya başka şekilde topladığınız veriler, bilgisayar ortamına aktarılacaktır. Bu sırada eksik veya hatalı soru forumları veya bozuk veriler bilginiz doğrultusunda temizleyerek, verilerinizi istatistiksel değerlendirmeye uygun hale getireceğiz. Veri girişlerinizi Excel’ e yaptıysanız, işlemeye uygun programa aktarılacaktır.

Biyoistatistik, Diş Hekimliği, Psikiyatri, Adli Tıp, Hemşirelik, Psikoloji, Ekonometri ve Sektörel(Eğitim v.b.) gibi tüm alanları içeren istatistik veri analizleri hizmetlerini vermekteyiz.

Göz önünde bulundurulması gereken en önemli noktalardan birisi hangi analizde hangi yöntemin kullanılacağına karar verilmesidir. Yanlış veya uygun olmayan yöntemin seçilmesi, elde edilecek sonuçların yanlış olmasına ve yorumlanmasına sebep olacaktır.

Veri analizine başlamadan önce sizinle yüz yüze(Ankara), telefonla ve/veya mail aracılığıyla görüşüp tüm isteklerinizi öğreniyoruz. Gerekli görülen tüm noktalarda ise önerilerde buluyoruz. Sonrasında verileriniz, analizlerin yapılabilmesi için uygun formata getirilip; çalışmanızın amacına, toplanan verilerin özelliklerine ve verilerin dağılımına uygun istatistiksel analizleri yapıyoruz. Bu süreçte alanınıza ait daha önce yapılmış istatistik analiz çalışmaları var ise bu tez, makale, araştırma ve benzeri çalışmalarda yer alan istatistikleri de isteğiniz doğrultusunda inceleyerek en doğru sonuca ulaşmaya çalışmaktayız.

Verilerinizin değerlendirilmesi sonucunda elde edilen istatistiksel sonuçları, tezinize, araştırmanıza, makalenize veya herhangi diğer yayınınıza koymaya hazır bir formatta, tablo, grafik ve yorumlarla raporlayıp sunuyoruz.

Alana Özgü İstatistik Analiz ve Danışmanlık Hizmeti

istatistik analiz ve danışmanlık ekibi olarak şunları belirtmek isteriz.

 • Verileriniz tarafımıza ulaştıktan sonra veri kontrolü yapılıp telefon ile ya da mümkünse yüz yüze görüşme yapılmaktadır.
 • istatistik analiz ve danışmanlık ekibimizden Türkiye’ nin her yerinden hatta yurt dışından istatistik danışmanlık hizmeti almanız mümkündür.
 • istatistik Danışmanlık ücretleri her çalışma için ayrı belirlenmektedir.
Biyoistatistik (Tıbbi İstatistik) Hizmetleri

Biyoistatistik, istatistik biliminin en güzel kullanım alanlarından biridir. Biyoistatistik bilimi, tıp alanına ve dolayısıyla insan sağlığına fayda getirecek çalışmaların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasında önemli bir yere sahiptir.

Biyoistatistik danışmanlık ve istatistik analiz hizmetleri, doktor, diş hekimi, veteriner, biyolog, diyetisyen, psikolog ve hemşirelere ait yayın, makale, uzmanlık tez çalışmaları, doktora tezleri, vaka sunumu gibi istatistik analiz ve danışmanlık çalışmalarını kapsamaktadır.

Biyoistatistik alanında istatistik analiz hizmetleri sürecimiz nasıl işliyor?

 • Örneklem Sayısının Belirlenmesi: Bu aşama genellikle araştırmanın başında bir istatistik uzmanına danışılmadığı için araştırmacının kendisi tarafından gerçekleştirilmektedir.
 • Verilerin düzenlenmesi ve analize uygun hale getirilmesi: Bu aşamada araştırmanızda topladığınız veriler SPSS, Excell gibi programlarda analize uygun formatta düzenlenir ve veri girişi gerçekleştirilir. Veri girişi ve toplanmasından kaynaklı hatalar giderilir.
 • İstatistik Veri Analizi ve Değerlendirme:
  1. Öncelikle çalışma türü belirlenir.
  2. Daha sonrasında değişkenlere ait dağılımların belirlenmesi kapsamında: betimsel (tanımlayıcı) istatistiklerin belirlenmesi, kutu grafiği incelemelerinin yapılması, normallik testi ve verilere gerekli dönüşümlerin uygulanması aşamaları uygulanır.
  3. Gerekli olan ve istenilen istatistik analiz methodları için varsayımların incelemesi gerçekleştirilir.
  4. Son olarak yukarıdaki maddeler göz önünde alınarak çalışmaya ait istatistik analizleri gerçekleştirilir.
 • Raporlama: Son aşama olan burada, uygulanan analizlerden elde edilen sonuçların; üniversitenizin veya ilgili kurumunuzun varsa özel formatında, yoksa en sade ve anlaşılır biçimde tablo haline getirilmesi,Tablolarda görülen sonuçların yazılı olarak yorumlanması, elde edilen sonuçların grafik şeklinde gösterimi, materyal-method bölümünün istatistik incelemeler kısmının oluşturulması işlemleri ile çalışmanız tamamlanır.
Diş Hekimliği istatistik analiz ve danışmanlık hizmeti

istatistik analiz hizmeti, Diş hekimliğinin her branşında yaygın olarak kullanılmaktadır. Ağız ve Çene cerrahisi, Ortodonti, Periodontoloji, Protetik diş tedavisi, Endodonti vb. uzmanlık alanları için yapılan tez çalışmalarınızın her aşamasında, istatistik analizler ekibi olarak, uzman kadromuz ve 10 yıllık deneyimimizden kaynaklanan sayısız çalışmalar sonucunda edindiğimiz tecrübemizle size danışmanlık sağlıyoruz.

Diş Hekimliği için istatistik danışmanlık hizmeti sürecimizin işleyişi:

 • Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi: Bu aşama genellikle araştırmanın başında bir istatistik uzmanına danışılmadığı için araştırmacının kendisi tarafından gerçekleştirilmektedir.
 • Verilerin düzenlenmesi ve istatistiksel analize uygun hale formatlanması: Bu aşamada araştırmanızda topladığınız veriler SPSS, Excell gibi veri işleme programlarında istatistik analiz için uygun formatta düzenlenir ve veri girişi gerçekleştirilir. Veri girişi ile veri toplanmasından kaynaklı hatalar giderilir.
 • İstatistik Veri Analizi ve istatistiksel Değerlendirme:
  1. İlk aşamada çalışmanızın türü belirlenir.
  2. Daha sonrasında değişkenlere ait dağılımların belirlenmesi için: betimsel (tanımlayıcı) istatistiklerin belirlenmesi ile uygulanması, boxplot grafiği incelemelerinin gerçekleştirilmesi, normallik analizi, verilere gerekli dönüşümlerin uygulanması işlemleri uygulanır.
  3. Gerekli olan ve istenilen istatistik analiz yöntemleri için gerekli varsayımların incelemesi sağlanır.
  4. Son olarak yukarıdaki maddeler göz önünde alınarak çalışmaya ait istatistik analizleri gerçekleştirilir.
 • Raporlama: Son aşama olarak, uygulanan analizlerden elde edilen sonuçların; üniversite veya ilgili kurumunuz için varsa özel tablo formatları ile; yoksa en sade ve anlaşılır biçimde tablo haline getirilmesi,Tablolarda görülen sonuçların yazılı yorumlanması, elde edilen sonuçların grafik şeklinde gösterimi, materyal-method bölümünün istatistik incelemeler kısmının oluşturulması işlemleri ile çalışmanız tamamlanır.
Psikiyatri için istatistik danışmanlık hizmeti

Psikiyatri alanı, tanı koymada, klinik verilerin yanı sıra diğer bilim dallarına göre ölçeklerin daha sık kullanıldığı branştır. Bu sebeple psikiyatrik ölçek uygulamalarına ilişkin istatistik analizler, bu konuda uzman istatistikçiler tarafından yapılmalıdır.

Psikiyatri konusunda istatistik analiz ve danışmanlık hizmeti sürecimiz:

 • Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi: Bu aşama genellikle araştırmanın başında bir istatistik uzmanına danışılmadığı için araştırmacının kendisi tarafından gerçekleştirilmektedir.
 • Verilerin düzenlenmesi ve istatistiksel analize uygun hale formatlanması: Bu aşamada araştırmanızda topladığınız veriler SPSS, Excell gibi veri işleme programlarında istatistik analiz için uygun formatta düzenlenir ve veri girişi gerçekleştirilir. Veri girişi ile veri toplanmasından kaynaklı hatalar giderilir.
 • İstatistik Veri Analizi ve istatistik Değerlendirme:
  1. İlk önce yapmış olduğunuz çalışmanın türü belirlenir.
  2. Değişkenlerinize ait dağılımların belirlenmesi için: betimsel istatistiklerin belirlenmesi ve uygulanması, kutu grafiği incelemelerinin gerçekleştirilmesi(homojenlik vb.), normallik testi, verilerinize gerekli dönüşümlerin uygulanması...
  3. Gerekli olan istatistik analiz yöntemleri için varsayımların incelemesi sağlanır.
  4. Yukarıdaki maddeler göz önünde alınarak çalışmaya ait istatistik analiz işlemleri yapılır.
 • Raporlama: Uygulanan analizlerden elde edilen sonuçların; üniversite veya ilgili kurumunuz için varsa özel tablo formatları kullanılarak; yoksa en sade ve anlaşılır biçimde tablo haline getirilmesi,Tablolarda görülen sonuçların yorumlanması, bulunan sonuçların grafiksel gösterimi, istatistik incelemeler kısmının oluşturulması işlemleri uygulanarak istatistik çalışmanız tamamlanır.
Hemşirelik alanı, istatistik danışmanlık hizmeti

Hemşirelik çalışmalarında, anket uygulamaları daha sık kullanılmaktadır. Anket uygulamalarının değerlendirilmesinde istatistik yöntemlerin kullanımı önemli yer tutmaktadır.

Hemşire alanına ilişkin istatistik analiz hizmeti sürecimizin işleyişi:

 • Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi: Bu aşama malesef araştırmanın başlangıcında istatistik uzmanına danışılmadığından araştırmacının kendisi tarafından yapılmaktadır.
 • Verilerin düzenlenmesi ve istatistik analizi için uyarlanmasın: Bu aşamada araştırmanızda topladığınız veriler SPSS, Excell gibi bilgisayar programlarında istatistik analiz için uygun olacak şekilde düzenlenir, veri girişi gerçekleştirilir. Veri girişi, veri toplanmasından kaynaklı hatalar giderilir.
 • İstatistik Analizi ve istatistiksel Değerlendirme:
  1. Çalışmanızın türü saptanır.
  2. Değişkenlerinizin dağılımlarının belirlenmesi kapsamında: tanımlayıcı istatistikler çıkarılır, kutu grafiği incelemelerinin gerçekleştirilmesi, normallik testi analizi, eğer gerekli ise verilere dönüşüm uygulanır.
  3. Uygulanacak istatistik analiz yöntemleri için varsayımlar incelenir.
  4. Yukarıdakiler ışığında çalışmanızın istatistik analizleri gerçekleştirilir.
 • Raporlama: Uygulanan istatistik analizlerinden elde edilen sonuçların; üniversite veya ilgili kurumunuz için varsa özel tablo formatları; yoksa en sade ve anlaşılır biçimde tablo halinde raporlanması, yorumlanması, sonuçlarınızın grafik olarak gösterimi, istatistik incelemeler kısmının oluşturulması sonucuyla çalışma teslim edilir.
Ekonometri çalışmalarına istatistik analiz ve danışmanlık hizmeti

Ekonometri konusunda istatistik çok önemlidir. Ekonometri içerisinde kullanılan istatistiksel modellemelerle oluşturulan tahminler, kurumlar, ülkeler vb. hakkında ekonomik politikaların belirlenmesine kadar bir çok alanda etkilidir.

Zamana ve coğrafik bölgeye bağlı ekonomik göstergeler (GSMH, endeksler vb) ile geleceğe yönelik tahminlerin oluşturulmasında istatistiki modeller (Zaman serisi modelleri, Trend analizi, Regresyon analizi, Forecast analizleri gibi...) kullanılmaktadır.

İstatistik analizleri uzmanları olarak hem kurumsal hem de bireysel olarak gerçekleştireceğiniz ekonometrik çalışmalar sizlere yardımcı olmaktayız.

Ekonometri konusunda istatistik analiz hizmeti süreci:

 • Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi: Bu aşama malesef araştırmanın başlangıcında istatistik uzmanına danışılmadığından araştırmacının kendisi tarafından yapılmaktadır.
 • Verilerin düzenlenmesi ve istatistik analizi için uyarlanmasın: Bu aşamada araştırmanızda topladığınız veriler SPSS, Excell gibi bilgisayar programlarında istatistik analiz için uygun olacak şekilde düzenlenir, veri girişi gerçekleştirilir. Veri girişi, veri toplanmasından kaynaklı hatalar giderilir.
 • İstatistik Analizi ve istatistiksel Değerlendirme:
  1. Çalışmanızın türü saptanır.
  2. Değişkenlerinizin dağılımlarının belirlenmesi kapsamında: tanımlayıcı istatistikler çıkarılır, kutu grafiği incelemelerinin gerçekleştirilmesi, normallik testi analizi, eğer gerekli ise verilere dönüşüm uygulanır.
  3. Uygulanacak istatistik analiz yöntemleri için varsayımlar incelenir.
  4. Yukarıdakiler ışığında çalışmanızın istatistik analizleri gerçekleştirilir.
 • Raporlama: Uygulanan istatistik analizlerinden elde edilen sonuçların; üniversite veya ilgili kurumunuz için varsa özel tablo formatları; yoksa en sade ve anlaşılır biçimde tablo halinde raporlanması, yorumlanması, sonuçlarınızın grafik olarak gösterimi, istatistik incelemeler kısmının oluşturulması sonucuyla çalışma teslim edilir.
Sosyoloji, Adli Tıp, Spor, Eğitim vb. Tüm Alanlarda İstatistik Analiz ve İstatistik Danışmanlık Hizmeti

Eğitim alanındaki değerlendirmelerde istatistik biliminin yeri çok önemlidir. Eğitim sektöründe ölçme değerlendirme yapılabilmesi anlamında genellikle anket uygulamaları kullanılır. Çalışmalarda nedensellik ve sonuçlara getirilecek yorumlar, doğru istatistik tekniklerin kullanımının önemini arttırmaktadır.

Spor alanında yapılan çalışmalara ait veri, gerek elden gerekse internet üzerinde uygulanan anketlerden elde edilmekle beraber, sporcular üzerinde yapılan fiziksel ve demografik verilerden elde edilir. Bu sebeple spor alanında istatistik uygulamaları son yıllarda oldukça önemli yere sahip olmaktadır. Dolayısıyla kullanımı oldukça yaygınlaşmaktadır.

Sosyoloji vb. sosyal bilimler alanlarında da istatistik danışmanlık ve istatistik analiz hizmeti büyük yere sahiptir. Anket çalışmaları ve dönemlere göre toplumun, sosyal yapının yaşadığı değişimleri araştıran araştırmacılar bu alanda sıkça istatistik danışmanlık hizmetine ihtiyaç duymaktadır.

Sosyal Bilimler, Spor, Eğitim vb. konularında istatistik analiz ve danışmanlık hizmeti süreci:

 • Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi: Bu aşama malesef araştırmanın başlangıcında istatistik uzmanına danışılmadığından araştırmacının kendisi tarafından yapılmaktadır.
 • Verilerin düzenlenmesi ve istatistik analizi için uyarlanmasın: Bu aşamada araştırmanızda topladığınız veriler SPSS, Excell gibi bilgisayar programlarında istatistik analiz için uygun olacak şekilde düzenlenir, veri girişi gerçekleştirilir. Veri girişi, veri toplanmasından kaynaklı hatalar giderilir.
 • İstatistik Analizi ve istatistiksel Değerlendirme:
  1. Çalışmanızın türü saptanır.
  2. Değişkenlerinizin dağılımlarının belirlenmesi kapsamında: tanımlayıcı istatistikler çıkarılır, kutu grafiği incelemelerinin gerçekleştirilmesi, normallik testi analizi, eğer gerekli ise verilere dönüşüm uygulanır.
  3. Uygulanacak istatistik analiz yöntemleri için varsayımlar incelenir.
  4. Yukarıdakiler ışığında çalışmanızın istatistik analizleri gerçekleştirilir.
 • Raporlama: Uygulanan istatistik analizlerinden elde edilen sonuçların; üniversite veya ilgili kurumunuz için varsa özel tablo formatları; yoksa en sade ve anlaşılır biçimde tablo halinde raporlanması, yorumlanması, sonuçlarınızın grafik olarak gösterimi, istatistik incelemeler kısmının oluşturulması sonucuyla çalışma teslim edilir.